+48 12 307 16 16

Formularz kontaktowy

Temat:

Email:

Imię i nazwisko:

Treść:

Podaj sumę liczb: 8 + 8 =

Dane adresowe:

PrestigeVent Sp. z o.o.
ul.Grębałowska 68b
31-764 Kraków

NIP: 6783149996

tel: 12 307-16-16


Numer konta bankowego:
90 1140 2004 0000 3202 7575 3834


PrestigeVent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zarejestrowana w Krakowie ul. Grębałowska 68b, 31-764 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.Krakowa-Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496835, REGON 123039811, NIP 678-31-49-996, której kapitał zakładowy wynosi 50 000,00 zł (opłacony w całości).
Realizacja: pozycjonowanie