+48 12 307 16 16

Wentylacja

Odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniu jest niezwykle istotną kwestią dla osób w nim przebywających - wpływa na samopoczucie i  kondycję psychiczną. W celu jego zapewnienia należy zainstalować wentylację, której istotą jest wymiana powietrza w budynku.

Jej klasyfikacji możemy dokonać w oparciu o szereg kryteriów, wyróżniając, takie jej rodzaje jak wentylacja mechaniczna, naturalna czy też nawiewna. Niezależnie jednak od wybranego przez nas podziału, zasadniczą kwestią pozostaje jej odpowiedni dobór do preferencji użytkownika w taki sposób, aby maksymalizowała jego komfort.

Jakość powietrza wewnątrz budynku

Współcześnie obserwowany w architekturze i budownictwie trend energooszczędności zaowocował powstaniem domów charakteryzujących się wysokim parametrem szczelności. Dodatkowe izolacje, które mają zapewnić lepszą kontrolę nad przepływającym ciepłem, doprowadziły do tego, że wewnątrz budynków gromadzi się więcej pary wodnej. Wzrasta również stężenie wewnętrznych zanieczyszczeń powietrza, których nie da się w łatwy sposób rozrzedzić, tak jak ma to miejsce w przypadku substancji z zewnątrz.

Wyniki badań prowadzonych przez EPA są jednoznaczne. Stopień zanieczyszczeń wewnętrznych dotyczący niektórych substancji szkodliwych może przekroczyć poziom zewnętrznych nieczystości o 200-500%. W kontekście wysnutych wniosków zasadne i nie pozbawione podstaw jest znalezienie odpowiedniego sposobu poprawiającego jakość otaczającego nas powietrza. Cel ten możemy osiągnąć instalując odpowiednią wentylację

Rodzaje zagrożeń

Każdego dnia jesteśmy narażeni na ciągłe wdychanie różnego rodzaju zanieczyszczeń, znajdujących się w wielu budynkach, w których na co dzień przebywamy. Szkodzą one naszemu zdrowiu. Kurz, pył, zarodniki pleśni i grzybów oraz znajdujące się w materiałach budowlanych i elementach wyposażenia wnętrz toksyny są w stanie skutecznie obniżyć odporność naszego organizmu.

Negatywny wpływ ma również para wodna, której stężenie rośnie wraz z wykonywaniem różnych prac domowych, takich jak pranie czy też gotowanie. Nasz organizm zaś nieustannie wydziela dwutlenek węgla, w którym stopień zawartości pary wodnej uzależniony jest od rodzaju wykonywanej czynności.

W trakcie snu lub odpoczynku człowiek produkuje około 50 gramów pary wodnej na godzinę. W trakcie lekkiej pracy wartość ta zwiększa się do 90 g/h, a podczas ciężkiej pracy do 150 g/h. Intensywność wydzielania pary wodnej w trakcie szybkiego tańca wynosi 340 g/h, zaś podczas kąpieli w wannie i pod prysznicem osiąga kolejno 1000-1100 g/h i 1500-1700 g/h. Jeden wsad suszonej bielizny to nawet 2000 g/h, a ugotowanie jednego posiłku 1000-2000 g/h.

Problemem jest również niemożność jasnego określenia, jakie konkretnie zanieczyszczenia są najbardziej szkodliwe. Z tego względu najlepszym rozwiązaniem jest usunięcie ich wszystkich.

Odpowiednie parametry

Mając więc na uwadze względy zdrowotne oraz optymalny komfort cieplny, warto zadbać o odpowiednią wartość poszczególnych parametrów. Przy temperaturze 20-22 st. C wilgotność powietrza powinna zawierać się w przedziale 30-65%. Gdy jednak temperatura sięga 26 st. C wilgotność nie może być większa niż 55%. Problem pojawia się wówczas, gdy osiąga ona wartość powyżej 70%. Tworzy się wtedy środowisko sprzyjające rozwojowi grzybów i pleśni.

Klasyfikacja różnych typów wentylacji i opis zastosowania

W celu kontroli nad temperaturą i wilgotnością powietrza warto zainstalować wentylację mechaniczną. Jej klasyfikacji możemy dokonać w oparciu o sposób wymiany powietrza w pomieszczeniu. Wyróżniamy wówczas wentylację miejscową, która przeciwdziała zanieczyszczeniom powietrza bezpośrednio w miejscach ich wydzielania. W tym celu używa się urządzeń, takich jak nawiewy miejscowe, które tworzą odmienne warunki w różnych częściach pomieszczenia czy też kurtyny powietrza, chroniące w zależności od potrzeb przed zimnym lub ciepłym powietrzem przedostającym się z zewnątrz. Te ostatnie znalazły liczne zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych czy też często otwieranych bramach.

Wyróżnić możemy również wentylację mechaniczną nawiewną, której działanie opiera się na tym, że dostarczenie powietrza odbywa się mechanicznie, a jego usunięcie w sposób naturalny oraz wentylację wywiewną, funkcjonującą odwrotnie. Istnieją także produkty nawiewno-wywiewne, gdzie zarówno dostarczanie jak i usuwanie powietrza odbywa się mechanicznie.

Realizacja: pozycjonowanie